SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO


on yksi tärkeimmistä tilinpäätösanalyysin tuottamista
tunnusluvuista.


Tunnusluku mittaa suhteellista kannattavuutta eli tuottoa,
joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa
vaativalle pääomalle. Se onkin yleisin mittari, jolla saman
alan yrityksiä voidaan verrata toisiinsa.


Sijoitettu pääoma on rahaa, jolla yritys voi ostaa koneita
ja palkata työntekijöitä, jotka tekevät tavaroita ja palveluja.
Jos myydyistä tavaroista ja palveluista saadaan enemmän rahaa
kuin niihin on sijoitettu syntyy voittoa. Tällöin on kyse kannattavuudesta.


Jos pääoman tuottoprosentti on enemmän kuin 15, yrityksen
kannattavuus on hyvä. 9 - 15 % on tyydyttävä, mutta jos
voittoprosentti jää alle 4,5 % niin yrityksen pääoman tuotto
on heikko. Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia voidaan pitää
välttävänä, kun se on vähintään yrityksen korollisesta vieraasta
pääomasta maksaman keskimääräisen rahoituskuluprosentin
suuruinen.


Sijoitetun pääoman tuottoprosentti poikkeaa koko pääoman tuottoprosentista
siinä, että tunnusluvun nimittäjään ei oteta mukaan
ns. korottomia vieraan pääoman eriä kuten osto- ja siirtovelkoja.
Sijoitettu pääoma lasketaan tunnuslukuun tilikauden alun ja lopun
keskiarvona.

KAAVA

Tulos ennen satunnaisia eriä + vieraan pääoman kulut (12 kk)

(Tuoreimman taseen loppusumma-korottomat velat)
   x 100
(Edellisen taseen loppusumma-korottomat velat)/2


PDF-muodossa


Takaisin